HjemVisionYdelserBaggrundKontakt

...arbejder for harmoni med naturen og i samfundet gennem progressive og livskraftige beplantninger baseret på naturens cirkulære systemer. Metropolitan Metaculture rådgiver om den merværdi det groede miljø kan tilføre grønne, bæredygtige projekter igennem alle anlægsfaser - fra design til udførelse.

Morten Leicht Jeppsen
Urban Horticulturalist
-
Tel. 26 28 53 21
morten@me-me.dk
Projektpartnere:

Ordet Metaculture

...dækker over alle grønne dyrkningsformer.

Bæredygtighed gennem innovativt plantedesign

Tanken bag Me-Me - Metropolitan metaculture – er, at mennesket kan være en lige så positivt bidragende faktor i alverdens økosystemer, som vi i dag er ødelæggende. Hvis vi som samfund reelt ønsker en grøn omstilling, så skal alle de fysiske grønne tiltag i spil, og vi skal have mennesker inkluderet og engageret i omstillingen – ikke mindst i byerne, hvor bynatur og dyrkning af fødevarer skal have plads.
Det betyder at vi skal sætte alle tænkelige former dyrkning og brug af planter i spil inden for klimatilpasning, luftrensning, biodiversitet, dyrkningsfællesskaber og andre grønne, bæredygtige projekter i vores byer.
Metakultur betyder de universelle værdier, der er tilstede i alle kulturer. Metakultur kan forstås som en slags kulturernes kultur og kan sammenlignes med internettet, der potentielt forbinder alle kulturer og tider. Ved at sætte metakulturen i en bymæssig kontekst har vi en unik værktøjskasse til at skabe inklusive og cyklus-baserede miljøer til enhver given urban kontekst. Det kan være i forbindelse med klimatilpassede urbane designs, sociale dyrkningssamfundog andre grønne, bæredygtige projekter. Ved at integrere metropolitan metaculture i design- og transformationsprocessen opnås performative og naturbaserede løsninger med en balance mellem biologiske, sociale og æstetiske kvaliteter. Med planterne som omdrejningspunkt arbejder Metropolitan metaculture for en grønnere, bedre og mere bæredygtig verden.
Så snart vi tager noget fra naturen og bruger det, kan det opfattes som begyndelsen på en kultur, som bliver tilbedt efter efter menneskeskabte regler og ritualer. Der findes ffx. agerbrug, skovbrug og havebrug. Specialiserede dyrkningsformer så som aqua-kultur, elektro-kulturog fungi-kultur, foruden de holistisk orienterede dyrkningsformer: permakultur, biodynamisk dyrkning og forskellige poly-kulturer.
Potentialet i planternes magiske skatkammer skal sættes fri.

Services

KonceptSkitseprojekt HovedprojektUdbud & Tilbud Konstruktion & PlantningEtablering & drift
Concept design

Services

/ Koncept

Vi indsamler og analyserer information om de lokale geografiske og klimatiske forhold og sætter beplantningen ind i projektets programmering og koncept. I beplantningsdesign handler det ofte mere om at finde de rigtige plantetypologier end at vælge imellem forskellige ønskede resultater. Med rod i solid viden yder vi en rådgivning, så I når jeres grønne mål på allerbedste vis.
Den første idé fødes. Det er essentielt, at de grønne områder kommer med fra start.
Concept design

/ Skitseprojekt

Det grønne tilpasses form og funktion
Med jeres information og vores forundersøgelser som rettesnor, vil vi foreslå en beplantningstypologi, der kan opfylde jeres krav og ønsker. Vi betragter beplantningen ud fra jeres behov og imødekommer dem med produkter, planter og processer. Vi giver også et prisoverslag, der tager højde for jeres æstetiske præferencer og økonomiske krav.
Concept design

/ Hovedprojekt

Planen tegnes
Her tegnes alle detaljer ind i det overordnede design fra hovedprojektet, så entreprenør kan udføre et projekt, der giver de bedste betingelser for de grønne områder og deres funktioner. Alle informationer og input til cad-tegninger, noter, og tekniske specifikationer, som er nødvendige i forhold til udbud, udførsel og myndighedstilladelser tegnes ind. Den rådgivning I får fra en plantespecialist sikrer, at alle aspekter af jordarbejde, plantning og vanding bliver korrekt beskrevet og specificeret i arbejdsbeskrivelserne. I denne fase vil vi give projektet en endelig udformning og tilpasse yderligere i dialog med jer, og vi vil også opdatere prisoverslaget i forhold til alle ændringer, der måtte være kommet siden skitseprojektet.  
Concept design

/ Udbud & tilbud

Med en plantespecialist på holdet har du en stor fordel
Der er taget beslutning om det endelige design, og det er tegnet færdigt. Herfra kan vi hjælpe med at finde en række kvalificerede entreprenører til din beplantningsopgave eller fordele opgaverne til de rette udbydere. Vi kan også analysere og vurdere de indkomne bud og være behjælpelige med at sammenligne de beregninger, som I modtager fra jeres udbydere. Ved at gennemgå budene kan vi se, om de entreprenører, I overvejer at give opgaven, læser planerne for de grønne områder rigtigt, og om de giver en præcis og rimelig pris.
Concept design

/ Konstruktion og plantearbejde

Det første spadestik, projektstart, jordarbejde
En entreprenør har vundet opgaven og arbejdet begynder. Urter og træer bestilles, og her er selve udvælgelsen af planterne vigtig. Kun med den rette plantekvalitet,  er det muligt at opnå den ønskede æstetik. Vi har dybdegående viden om planter og planteskoler. Ved at foretage udvælgelsen, kan vi sikre livskraftige planter, der lever op til projektets æstetik. Timingen er essentiel, når det kommer til plantning, og vi kan administrere planteprocessen for, at sikre der plantes efter hensigten i designet. Det gør vi bl.a. ved at føre tilsyn under plantningen og løse enhver problematik, der måtte opstå omkring jordarbejde, jordforhold og vanding.
Concept design

/ Etablering og pleje af beplantningen

Når det først er plantet begynder det at arte sig...
Alt efter hvilket plantedesign der anvendes, tager det 2-3 år for beplantningen at etablere sig. Etableringsdriften er ofte mere arbejdskrævende end vedligeholdelsesdriften. Hvis plantearbejdet er udført korrekt, kan driften klares med et minimum af arbejde. Normalt overdrager arkitekten projektet efterat det er færdigbygget, men når det kommer til beplantningen, er det her det hele begynder! Man kunne opdele denne fase i to, menher refererer vi til én fase: fasen efter at plantearbejdet er afsluttet.

Background

/ UDDANNELSE
Permaculture Research Institute Jordan
Permaculture Certifikat | 2018

Københavns Universitet
Landskabsarkitekt, Cand. Hort. Arch. | 2012

Beder School of Gardening
planteskolegartner | 2002
/ ERFARING
SLA
Planting specialist | 2011-20

University of Copenhagen
Student advisor | 2009-10

Mutopia Architects
Landscape architect | 2008

Den Unge Gartner
Landscape contractor | 2004-06

Bønsdorff Fruit Tree Nursery
PLANTESKOLEGARTNER | 2000-02

Hørsholm Conifer Nursery
PLANTESKOLEGARTNER | 1999-00

Birkholm Planteskole
PLANTESKOLEGARTNEr | 1997-99

/ KOMPETENCER
Klimatilpasning
Urban Farming
Beplantningsdesign
Plantning og byggeri
Vedligehold
Permakultur
Biodiversitet
Naturbaserede systemer
Mediation of plant use

Kompetencer

Baggrund

Sansning
Plantekendskab
Allétræer
Prydtræer
Drift
Salg & Service
Anlæg af haver
Belægning/brolægning
Byggepladsstyring
1980 –

Blomsterbarn

født og opvokset i grønne omgivelser

Fodbold

✓ Skovtur
✓ Plukkede blomster
✓ Træner sanser (Blomster, piger, farver, dufte)

1997 –

Planteskolegartner

KU LIFE

Lorem ipsum dolor sit amet

2004 –

Anlægsgartner

KU LIFE

Lorem ipsum dolor sit amet

2006 –

Københavns Universitet

KU LIFE

Landskabsarkitektur,
Cand. i 2011
Speciale i Lorem Ipsum

2011 –

SLA

KU LIFE

Landskabsarkitektekt

2020–

Metropolitan Metaculture

KU LIFE

Grundlæggelse af Me-Me.

Contact

Morten Leicht Jeppsen
Urban Horticulturalist
-
Tel. 26 28 53 21
morten@me-me.dk
Send an e-mail